Čo by ste mali vedieť o životnosti LED osvetlenia

Životnosť LED osvetlenia sa hýbe v rozmedzí 20 000 až 100 000 hodín. Pri 6 hodinách svietenia denne, 365 dní v roku to znamená životnosť minimálne 9 rokov. Avšak ani po uplynutí tejto doby nenastane to, čo pri starom osvetlení, teda, že zdroj svetla zhasne. Dôjde len k degradácii svietivosti, teda k zníženiu produkcie svetla pod nejakú úroveň.

Životnosť osvetlenia je vyjadrená faktorom L70B50. Ak má napríklad LED žiarovka životnosť 30 000 hodín, tak po uplynutí tejto doby svietenia svieti aspoň 50% čipov, s minimálne 70% svetelným tokom. Táto hranica vychádza zo štúdií, v ktorých sa ukázalo, že ľudia nevnímajú menej ako 30% rozdiel svietivosti.

Takto definovaná životnosť pri LED žiarovke môže byť oproti starým klasickým žiarovkám až 30-násobná, oproti úsporným žiarivkám až 4-násobná a oproti halogénovým až 15-násobná.

Životnosť žiaroviek

Neviete si predstaviť, koľko je 20 alebo 50 tisíc hodín svietenia? Pozrite si nasledovnú tabuľku.

Počet hodín svietenia za 1 deň Počet dní svietenia v roku Životnosť 20 000 hodín v rokoch Životnosť 50 000 hodín v rokoch
12 hodín 250 dní 6,7 rokov 16,7 rokov
8 hodín 250 dní 10 rokov 25 rokov
4 hodiny 250 dní 20 rokov 50 rokov

LED produkty mávajú životnosť od 20 000 do 30 000 hodín pri bežných svetelných zdrojoch (LED žiarovky, panely, pásy) a až do 100 000 pri svietidlách určených do priemyslu (priemyselné svietidlá, reflektory, pouličné svietidlá).

Čo má vplyv na životnosť LED svietidiel?

Prevádzková teplota

Pod prevádzkovou teplotou rozumieme teplotu, v akej je LED osvetlenie umiestnené. Optimálna teplota je v rozmedzí -20 až +45°C, čo znamená, že LED osvetlenie je možné použiť vo väčšine teplotných podmienok.

Teplota LED osvetlenia je nižšia v porovnaní so starými žiarovkami. Namiesto svetelného zdroja sa zahrieva zdroj, ktorý svietidlo napája. Práve zdroj napájania je väčšinou tá súčiastka, ktorá spôsobí poruchu, nie LED čipy. Pozitívne je, že ak je problém so zdrojom, tak sa zväčša “odpáli” v prvých týždňoch svietenia, teda ešte počas záruky. Len zriedkavo to nastane po rokoch svietenia.

Odvod tepla

Ďalším faktorom je dostatočný odvod tepla od zdroja. Treba pri tom brať do úvahy najmä umiestnenie, teda či osvetlenie má dostatok vzduchu na chladenie aj pri zapustení alebo umiestnení do tesnejších priestorov. V prípade prehriatia môže dôjsť k zmene parametrov, zníženiu životnosti alebo aj celkového poškodenia. LED osvetlenie sa chladí týmito spôsobmi:

  Chladenie reflektora s pohybovým senzorom
 • Väčšinou pomocou pasívneho chladenia. Napr. reflektory alebo žiarovky majú rebrovanie na zadnej strane, teda sú ochladzované okolitým vzduchom. U svietidiel vytvorených z LED pásov je nutné chladenie hliníkovými profilmi.
 • Aktívne chladenie je pomocou ventilátora. Majú to najmä výkonné LED zdroje.

Napätie

LED osvetlenie sa obvykle napája na bežné 230V napätie alebo na 12V a na 24V. Pri napájaní je dôležité dbať na správne napätie, nakoľko LED svietidlá sú citlivé na prepätie a zmeny napätia.

Problém s napätím sa môže prejaviť aj pri stmievateľných LED svetlách, ktoré sú kombinované so stmievačmi nevhodnými pre stmievanie LED. Prejavuje sa to skokovitou zmenou intenzity svetla, slabým svietením aj pri vypnutom stmievači alebo blikaním. Preto pre stmievanie LED odporúčame len stmievače kompatibilné s LED osvetlením.

Spínacie cykly

Spínací cyklus je definovaný ako zapnutie a vypnutie svetelného zdroja, čiže koľkokrát je možné svetlo zapnúť a opätovne vypnúť. Hodnota spínacích cyklov LED osvetlenia zvykne byť minimálne 15 000, ale bežne je to viac. Pri napojení LED svietidla na senzor odporúčame nastaviť dlhšie doby svietenia, aby sa svietidlo nevypínalo a nezapínalo príliš často.

So spínacími cyklami úzko súvisí nábeh svietivosti, ktorý je pri LED osvetlení skoro okamžitý. Napríklad u LED trubíc nedochádza k počiatočnému blikaniu, ako to bolo pri klasických, neónových trubiciach.

Doba spínania

Je to čas, počas ktorého sú LED-ky zapnuté. Životnosť LED osvetlenia je vypočítaná z dennej doby svietenia na úrovni 6 až 12 hodín. Spravidla sa nepočíta s 24-hodinovou, pretože neustále svietenie môže prispieť k prehriatu a tým pádom aj ku zníženiu životnosti svietidla. Na 24 hodinové svietenie sú určené špeciálne priemyselné svietidlá.

Dôležité: Po uplynutí životnosti nikdy nevyhadzujte LED a iné osvetlenie do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na zberných miestach alebo do zberných nádob na to určených. Aj u nás také zberné miesto máme.

Komentáre

 1. Žiarovka Rabalux po istom čase začala blikať. Čo je rpíčinou?

  • Dobrý deň,
   nemáme skúsenosti s touto značkou, príčinou však môže byť, že v žiarovke “odišiel” zdroj a teda preto LED čipy blikajú

 2. Čo tak spomenúť životnosť spínaných zdrojov alebo životnosť kondenzátorov v spínanom zdroji?

  • Dobrý deň,
   životnosť zdrojov a aj kondenzátorov ovplyvňuje životnosť samotného LED osvetlenia a práve uvádzaný čas pri produktoch sa vzťahuje aj na tieto súčiastky.

Pridať komentár