Kontakty

Objednávky

0908 228 766
v pracovné dni 8:00-16:30

obchod@goled.sk

Technické oddelenie a
veľkoobchod

Ladislav Győri

gyori@goled.sk

Fakturácia

Judita Rigóová

judita@goled.sk

Marketing

Mikuláš Keszan

keszan@goled.sk

Kancelária a výdajňa

Goled, s.r.o. (trasa »)

Areál Marina Park

Budova II, prízemie č. 80

Bratislavská cesta 4303

945 01 Komárno

Slovenská republika

Fakturačné údaje

Goled, s.r.o.

Bratislavská cesta 4303

945 01 Komárno

Slovenská republika

 

IČO: 50072595
DIČ: 2120166983
IČ DPH: SK2120166983

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.: 4022636905/7500
IBAN: SK75 7500 0000 0040 2263 6905
SWIFT: CEKOSKBX
Pre platby prevodom na účet prosíme ako variabilný symbol uviesť posledných 5 číslic čísla objednávky. Ďakujeme.

Kontaktný formulár