Ochrana vášho súkromia a súbory cookies

Čo je súbor cookie?

Tzv. cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky odosielajú do vášho prehliadača a ukladajú ho tak do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Vďaka tomuto súboru si potom webové stránky na určitý čas pamätajú isté veci o vašej návšteve – napr. prihlasovacie meno, preferovaný jazyk, veľkosť písma, vložené produkty do košíka, apod.

To znamená, že pri opakovanej návšteve bude prehliadanie webových stránok jednoduchšie – napr. nemusíte znova zadávať prihlasovacie meno, alebo budete mať v košíku tie produkty, ktoré ste tam mali, keď stránku naposledy opustili, apod. Súbory cookies teda výrazne zjednodušujú prehliadanie webových stránok.

Na čo ich používa GOLED.sk?

GOLED.sk používa cookies na tieto účely:

 • Na automatické prihlásenie pre registrovaných používateľov pri opätovnej návšteve. Nemusíte vypĺňať údaje znovu.
 • Na zapamätanie obsahu košíka pri opätovnej návšteve. Nemusíte potom produkty opätovne pridávať do košíka.
 • Na zapamätanie posledných prehliadaných produktov. Tie vám potom na rôznych miestach (napr. v bočnom panely webových stránok) môžeme pripomenúť a nemusíte ich znova vyhľadávať.
 • Na zapamätanie skutočnosti, že ste už na našom blogu zanechali komentár. Ďalšie komentáre potom nemusia prejsť schvaľovaním.
 • Na zachovanie preferencií zobrazenie našich webových stránok – veľkosť písma, apod.
 • Na zapamätanie počtu návštevníkov na stránkach. Prehliadanie je samozrejme anonymné a nedokážeme priradiť konkrétne osoby k jednotlivým návštevám.
 • Na zapamätanie zhliadnutých stránok návštevníka. Znovu platí, že nedokážeme priradiť konkrétne osoby k jednotlivým návštevám.

Ochrana osobných údajov a možnosť voľby

Dôležité vedieť:

 • Informácie ukladané v súboroch cookies nedokážeme použiť na vašu osobnú identifikáciu.
 • Na správne fungovanie webových stránok GOLED.sk nie je potrebné, aby ste povolili použitie súborov cookies. Ak sa obávate o svoje súkromie, môžete si súbory cookies z prehliadača vymazať alebo ich používanie úplne zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webových stránok (prihlásenie, košík, apod.) nebudú fungovať tak, ako by mali.
 • Návod, ako vymazať súbory cookies z Google Chrome a iných prehliadačov nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google.
 • Návod, ako zakázať alebo povoliť používanie súborov cookies nájdete priamo v nápovede prehliadača Google Chrome.

Informácia o spracúvaní osobných údajov – kamerový systém

 • Prevádzkovateľ: GOLED s.r.o.
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Roľníckej Školy 3, 945 01 Komárno, IČO: 50072595
 • Účel spracúvania: Monitorovanie administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.
 • Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch prevádzkovateľa.
 • Doba uchovávania osobných údajov: 7 dní
 • Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.
 • Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
 • Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vrátanie namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
 • alebo

 • dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.