IP21 - ochrana pred dotykom prsta s napätím, odolné voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody - LED napájacie zdroje

LED pásy vyžadujú napájanie na 12V. V elektrických zásuvkách je napätie 220-230V, je preto potrebný transformátor, ktorý prevedie 230V na 12V.

Ako si vybrať

Počet nájdených produktov: 8